Boer Caravans A28 Bestaat 10 jaar!

Op 11-10-2006 hebben wij onze zaak geopend en dat betekent dus, dat we op dinsdag 11-10-2016 exact 10 jaar bestaan! Dat is een bijzonder feestje waard…., geen receptie, geen cadeau’s, maar een Benefiet-concert…
Zaterdag 29 oktober willen wij, samen met u, genieten van muziek, op diverse manieren ten gehore gebracht in ons pand aan de Rondweg 68 in Wezep. We omlijsten het geheel met koffie/thee en wat lekkers vooraf, en na afloop een hapje en een drankje.

Het programma is als volgt:

Inloop met koffie/thee              18.45 uur -19.20 uur
Muzikaal genieten                    19.30 uur -21.30 uur
Na afloop napraten, onder genot van een hapje en een drankje

De muzikale inbreng is van:

 

De opbrengsten van deze avond zijn voor Hospice Zwolle, www.hospicezwolle.nl .Een gastvrij huis voor iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft. De vrijwilligers vatten het samen als ‘een thuis voor afscheid van leven’. Een donatie is van harte welkom tijdens dit concert.
Omdat de ruimte beperkt is in onze zaak aan de Rondweg 68 in Wezep, zien we ons helaas genoodzaakt om u vriendelijk te verzoeken, uw bezoek aan te kondigen (graag het aantal personen door geven).

Namens het gehele BCA28-team, van harte welkom!